ERA Flats

ERA Contour

ERA Contour creëert ruimte. Samen met onze klanten bedenken en maken wij buurten en wijken. We zitten aan tafel met gemeenten, corporaties, consumenten, beleggers en andere ontwikkelaars om plekken te maken waar mensen gelukkig en veilig leven. Of het nu gaat om door ons ontwikkelde projecten of projecten voor derden: wij werken nooit alleen, samenwerken is onze kracht!

Smits Vastgoedzorg

Smits Vastgoedzorg is sterk in het voorspelbaar en beheersbaar onderhouden, transformeren, adviseren en herontwikkelen van vastgoed. Wij geloven dat onze rol voor opdrachtgevers zich ontwikkelt naar integraal vastgoedmanagement. Dat betekent dat wij verantwoordelijkheid kunnen dragen voor zowel beheer, onderhoud, verbetering als herontwikkeling van vastgoed.

Conform de gewenste vastgoedkwaliteit, specificaties, bewonerswaardering en rendementseisen van de opdrachtgever.

Zoekvenster sluiten