ERA Flats

Privacy statement

Om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn verwerken wij persoonsgegevens. In dit privacy statement lees je hoe en waarom we dit doen. Heb je vragen of opmerkingen over het privacy statement, stuur dan een e-mail naar info@eracontour.nl.

Wie zijn wij?

ERA Contour is gevestigd in Zoetermeer, met een kantoor aan de Zilverstraat 39. Wij zijn ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 27094203. ERA Contour is onderdeel van TBI. TBI is een groep ondernemingen die onze fysieke leefomgeving vernieuwt, inricht en onderhoudt.

Waarom verwerken we persoonsgegevens?

Een fijn thuis. Dat is wat wij iedereen gunnen. Om dit te kunnen realiseren en unieke woonproducten aan te kunnen bieden verwerken we persoonsgegevens. Daarbij nemen we privacy serieus en doen we er alles aan om aan de geldende wet- en regelgeving te voldoen.

Bij de verwerking van persoonsgegevens in Nederland zijn we gebonden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet. We houden een register bij dat de Autoriteit Persoonsgegevens op ieder gewenst moment kan inzien. Daarnaast verwerken we alleen persoonsgegevens als we voldoen aan een of meer van de volgende voorwaarden:

 • We beschikken over jouw toestemming.
 • We gaan samen een overeenkomst aan.
 • We hebben een gerechtvaardigd belang.
 • We moeten aan de wet voldoen.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij en voor welke doeleinden gebruiken wij ze?

Persoongegevens:

Doelen:

Grondslag¹

Elektronische locatiegegevens en jouw surfgedrag op de website

Voor marketingdoeleinden
Om je informatie te tonen die zo goed mogelijk aansluit bij jouw situatie

Toestemming van betrokkenen

Jouw IP adres

Ten behoeve van beveiligingsmaatregelen

Gerechtvaardigd belang

Je identificatie en contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer, emailadres) die je achterlaat als geïnteresseerde voor een woning in ons project

Voor marketingdoeleinden

Toestemming van betrokkenen

Persoonsgegevens,(naam, adres, woonplaats, telefoon, e-mail, burgelijke staat), overeenkomsten en correspondentie met kopers

Klantenadministratie

Noodzakelijk voor uitvoering overeenkomst

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

In het kader van de doelen zoals hierboven opgesomd, delen wij je persoonsgegevens soms met derden, zoals de makelaar, notaris, onderaannemers, software leveranciers en marketingbureaus. Wij zorgen ervoor dat er, indien van toepassing, passende maatregelen worden genomen wanneer wij je persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen. Wij zullen bijvoorbeeld een verwerkersovereenkomst sluiten waar nodig. Hierin worden beperkingen voor het gebruik van jouw persoonsgegevens en verplichtingen met betrekking tot de beveiliging van jouw persoonsgegevens vastgelegd. Jouw persoonsgegevens worden niet uitgeleend of verkocht aan derde partijen zonder jouw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden niet langer opgeslagen dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld en verwerkt. Enkel indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn, of indien dit nodig is om onze belangen in rechte te verdedigen (bijvoorbeeld in geval van een geschil), zullen wij de persoonsgegevens voor langere perioden bewaren. Meer specifiek gelden de volgende bewaartermijnen:

Persoonsgegevens

Bewaartermijn

Contactgegevens

Bij interesse voor project:
Maximaal 6 maanden na laatste verkoop (notarieel transport) in het project/de gebiedsontwikkeling.

Bij inschrijving op woning;
Maximaal 6 maanden na notarieel transport van de laatste woning van het betreffende project.

Als koper van een woning:
Minimaal 20 jaar na oplevering van de laatste woning in het project.

Electronische locatiegegevens

Maximaal 2 jaar

Surfgedrag

Maximaal 2 jaar

IP adres

Maximaal 14 dagen

Wat zijn je rechten en hoe kun je deze uitoefenen?

Op grond van de toepasselijke wet – en regelgeving heb je het recht:

 • op informatie en inzage van je gegevens;
 • op verbetering van je gegevens;
 • op verwijdering van je persoonsgegevens (‘recht om vergeten te worden’);
 • op beperking van de verwerking;
 • van bezwaar tegen de verwerking van je persoonsgegevens (‘het recht op verzet’);
 • op het intrekken van je toestemming;
 • om jouw persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare, en machine-leesbare vorm, en om die persoonsgegevens aan een andere (verwerkings)verantwoordelijke (te doen) overdragen;

Voor meer informatie over deze rechten, en de omstandigheden waaronder je deze rechten kan uitoefenen, in het bijzonder jouw recht op verzet, kun je de website van TBI raadplegen, klik hier

Tot slot heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons. Dat kun je doen via deze website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap

Contact

Heb je vragen of opmerkingen over het privacy statement, stuur dan een e-mail naar info@eracontour.nl.

Zoekvenster sluiten